TAG   Afrika

'een braaff eerlijk man?'

Een vreemd conflict tussen twee bekende kapiteins die elkaar mogelijk nog nooit gezien hadden. 

Steentje
bijdragen?

Lees hier hoe  

Steentje
bijdragen?

Lees hier hoe  

Over het
project

Meer informatie  
projectupdate

3,889,384

aantal scans

Over het
project

Meer informatie  

'een braaff eerlijk man?'

Een vreemd conflict tussen twee bekende kapiteins die elkaar mogelijk nog nooit gezien hadden.