Oorlog of overgave?

Historische datum 21 oktober 1666

In 1664 werd de Nederlandse kolonie Nieuw Amsterdam ingenomen door de Engelsen. In de notariële archieven komen we meerdere verklaringen tegen over die verovering. De volgende verklaring (attestatie) werd gedaan op verzoek van toenmalig gouverneur Petrus Stuyvesant.

Volgens de verklaring arriveerden enkele Engelse fregatten voor de kust en hadden zij contact gezocht met de gouverneur. Hij zou in het bezit zijn geweest van Engelse brieven, maar die niet bekend hebben gemaakt. Stuyvesant geeft een duidelijke reden voor het verzwijgen ervan: 'het raeckt mijn gouvernement'.

Ondanks protesten van de attestanten en de weerzin van de Nieuw Amsterdamse bevolking tegen een oorlog – de kolonie was namelijk bijna niet verdedigd – wil Stuyvesant de kolonie niet zomaar aan de Engelsen kwijt. Op zijn woord stelt hij tegenover de mannen om hem heen dat hij niet over zal geven.

De overname van Nieuw Amsterdam door de Engelsen krijgt veel aandacht, want er zijn meerdere verklaringen bij meerdere notarissen te vinden in de archieven over de koppige houding van Stuyvesant. De bevolking van de kolonie bestond voornamelijk uit kooplieden. Zij wilden vooral handel drijven en geld verdienen en of dat onder Engels of Nederlands bewind was, was hun om het even. Wat wilde Stuyvesant dan bereiken?

Tags

17e eeuwGerrit MeijerAttestatieStuyvesantNew YorkNieuw Amsterdam
Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen