De secretaris van Tobago pakt de koffers

Historische datum 02 mei 1684 | Notaris Simon van Sevenhoven

Op 3 april 1684 kwam de gouverneur van het eiland Tobago, François Mouck, na een lange reis aan in Den Haag. Mouck was in de veronderstelling dat zijn secretaris hem achterna zou reizen. Mét de koffers.Toen hij na twee weken nog niets gehoord had kreeg de gouverneur argwaan. De uitgebreide zoektocht brengt een aantal getuigen naar het kantoor van Van Sevenhoven.

De gouverneur was al enige dagen in 's Gravenhage toen hij aan getuigen vertelde 'verwondert te sijn dat sijn secretaris uijt Engeland niet overquam'. Alsof het nog niet erg genoeg was had de secretaris, Joan Statius Bottenaer, ook nog enkele koffers van gouverneur Mouck in zijn bezit. Na veertien dagen begon de gouverneur een zoektocht naar zijn secretaris en eigendommen. Hij stuurde Hagenaar Cornelis van der Meulen naar Rotterdam, maar die moest na een dag zoeken 'vrugteloos wederkeren'. Een week later trok de gouverneur zelf naar Rotterdam, waar hij hoorde dat zijn secretaris inmiddels alweer op weg was naar Amsterdam.

De zoektocht naar secretaris Bottenaer ging dus verder in Amsterdam. Eerdergenoemde Van der Meulen meende op 27 april de secretaris in een huis te hebben gezien, maar er wilde niemand opendoen. Toen de gouverneur zich bij hem voegde, werd de deur opengedaan door 'een seker vrouwspersoon, schenende een hoer te wesen'. In het huis zelf was geen spoor te vinden van de secretaris.

Gouverneur Mouck zat radeloos in het huis van de vrouw aan tafel, toen hij tot zijn verbazing zag hoe 'den gemelte koffers stilswijgent uit den huijs wierden gedragen en weggevoert'. Dat waren zijn koffers! Mouck liet onmiddellijk schout Engelbregt erbij halen om de diefstal te rapporteren. Toen kwam tenslotte ook de secretaris tevoorschijn om tekst en uitleg te geven. Zijn verdediging is wat onduidelijk, maar uit frustratie met de vorst van Koerland (een hertogdom in het huidige Letland) besloot hij maar de koffers te houden bij wijze van betaling. Hij zal gedoeld hebben op de dreigende (her-)kolonisatie van Tobago door de hertog van Koerland, waarmee zijn baas Mouck zijn status per direct kwijt was. De secretaris zal de bui hebben voelen hangen.

'dog des smorgens is den secretaris opgestaen, uitgegaen & vervolgens weggebleven'

Gouverneur Mouck wilde zijn secretaris best vergeven, mits hij beloofde met hem mee te gaan en zijn werk te doen als 'eerlijk en vroom secretaris'. De vrouw werd echter geboeid afgevoerd. Bottenaer beloofde zijn leven te beteren, wat direct daarop gevierd werd in een herberg aan de Texelse Kade. Volgens de getuigen was Bottenaer 's avonds 'seer vrolijk en wel gemoet', maar de dag erna 'is den secretaris opgestaen […] uitgegaen, en vervolgens weggebleven'.

Een dag later stuurde de avonturier nog een brief 'waarinne hij den heer Mouck seer vuijl en inpertinent affronteerde en uijtschold'.

Tags

17e eeuwAttestatieDiefstalKoloniën
Deel artikel

     
Geplaatst op

7 december 2017
Auteur

Redactie
Bron

   Attestatie
Tags

17e eeuwAttestatieDiefstalKoloniën
Gerelateerd

Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen