Testament op veilige afstand

Historische datum 27 november 1629 | Notaris Laurens Lamberti

Wat als je in de zeventiende eeuw leed aan een besmettelijke ziekte en je snel een testament op wilde maken? Notaris Laurens Lamberti kwam naar je toe, maar bleef voor de veiligheid wel buiten staan.

Op een novemberdag in 1629 wordt het testament van de zieke Vrerick Nonnesz opgesteld. Nonnesz komt uit Haarlem en had als bootsgezel gediend op een oorlogsschip van de Admiraliteit, geleid door kapitein Vinck. Volgens de standaard formulering was hij wilsbekwaam, 'zijn verstant memorie ende uitsprake wel hebbende', maar ook was hij 'leggende aan de gave Godts' - de zeer besmettelijke builenpest.

Waar liet je een aan de pest lijdende zeeman? De eerste steen van het Pesthuis buiten de stad, aan de Overtoom, was nog niet gelegd. In de akte wordt zijn woonplaats aangeduid als 'op de Zeedijck bij de convoij achter op de plaets'. Blijkbaar had Nonnes een plekje gevonden bij het oude Cellezustersklooster op de Achterburgwal, dat in deze tijd als kantoor voor 's Lands konvooi werd gebruikt en een achteruitgang had op de Zeedijk. Nu staat op die locatie de boeddhistische He Hua tempel.

Het bed van de zieke zeeman werd in de kelder voor het raam geplaatst. Lamberti bleef dus op veilige afstand en maakte aan de andere kant van het raam het testament op.

Het goede nieuws is dat er geen registratie van Vrerick Nonnesz gevonden is in de begraafregisters. Hopelijk is hij volledig hersteld en heeft hij nog jaren gezworven over de wereldzeeën.

Locatie
Tags

17e eeuwTestamentZiekte
Deel artikel

     
Geplaatst op

19 maart 2020
Auteur

Redactie
Bron

   Testament 27-11-1629
Tags

17e eeuwTestamentZiekte
Gerelateerd

Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen