Heen en weer

Historische datum 22 februari 1639

In de jaren dertig van de zeventiende eeuw is de kolonie Nieuw Amsterdam in het bezit van de West-Indische Compagnie. In 1636 besluit het bestuur om grond te verkopen aan kolonisten. Een van hen was Andries Hudde, die in de jaren daarna steeds meer grond zou kopen en verkopen en daarmee de eerste – maar weinig succesvolle – vastgoedhandelaar van Noord-Amerika zou worden.

Hudde komt in 1638 weer terug naar Amsterdam, waar we hem op 22 februari tegenkomen in het kantoor van notaris Frederik van Banchem in het gezelschap van Jacob d'Vernu, in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden afkomstig uit Londen. Die laatste wil ook graag naar de nieuwe kolonie vertrekken, maar heeft daar naar het schijnt nog weinig contacten.

Vernu en Hudde sluiten bij de notaris een contract over het verblijf van Vernu in Nieuw Nederland. Het contract gaat in 'als hij daar zijn voet aan 't land zal hebben gezet' en vervalt in oktober 1642. Hij krijgt daar de beschikking over landerijen, een woning en een tabaksplantage. Naast bevers was tabak het belangrijkste Nieuw-Nederlandse handelsproduct. Ook krijgt hij nog een aantal zaken die hij goed kan gebruiken in de ruige nieuwe wereld. Zo komen de heren overeen 'dat hem zal toegesteld worden buskruijt en loot'. Ook krijgt hij drie varkens, waarvan hij er twee mag slachten.

'Articulen en condittie gemaekt tuschen Andries Hudde ten eenre ende Jacob d’Vernu van Londen ter andere zijden'

Natuurlijk staat daar wel wat tegenover: Vernu moet de knechten op de plantage betalen. Zij krijgen een gulden per dag en verder krijgt ieder in het eerste jaar driehonderd pond tabak in bladeren, in het tweede jaar driehonderdvijftig en in het derde jaar honderd pond. Daarnaast moet Vernu uiteraard een deel van de winst van de verkochte omzet afstaan aan Hudde. Als laatste moet Vernu beloven dat hij de 'gereformeerde religie' zal aanhangen.

Als d'Vernu aankomt in Nieuw Nederland krijgt hij inderdaad een woning en tabaksplantage te leen uit de handen van Juriaen Hendricks. Heel lang heeft hij echter niet van zijn nieuwe huis en landerijen kunnen genieten. We treffen in de overzeese documenten van de Raad namelijk een gerechtelijk document uit oktober 1640 van 'de weduwe van Jacob Vernu', mogelijk zijn huisvrouw met wie hij volgens het contract naar de kolonie zou vertrekken.

Tags

17e eeuwFrederik van BanchemNieuw AmsterdamNew YorkContractEconomie
Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen