Eeuwige spijt

Historische datum 15 maart 1664

Een schattig tafereeltje. Op 15 maart 1664 verschijnen Jan Cornelis Kleijnknecht en zijn vrouw Neeltgen Arents in het kantoor van François Meerhout. De man vertelt hoe vreselijk veel spijt hij heeft van zijn 'overgroote faulte ende misslach'.

Kleijnknecht heeft zich laten verleiden tot vleselijke conversatie met een ander vrouws persoon. Jan belooft plechtig dat hij zich nooit meer buiten de echt zal begeven en Neeltgen laat vastleggen dat ze zal stoppen met verwijten maken. Voortaan leven zij zoals het echtelieden betaamt, 'soo lange haer Godt den heere int leven sal gelieven te spaeren, met malcanderen in goede vreede, vruntschap, lieffde en alle eerbaerheijt'.

'door swackheijt ende misleijdinge sich laeten verrucken'

Voelde de spijtoptant de behoefte om dit zwart op wit te stellen of heeft Neeltgen haar ontrouwe man bij de haren naar de notaris gesleept?

Tags

AttestatieFrançois Meerhout17e eeuwTrouw
Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen