Anthony, een zwarte jongen tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

Historische datum 1776 | Notaris Anthony Mijlius

Rond 1770 leefde in Amsterdam 'Swarte Klaas', een zwarte bedelaar zonder benen, vooral bekend doordat hij werd afgebeeld op een populaire prent uit die tijd. De prent maakt onderdeel uit van een serie prenten van straatfiguren en bedelaars die werkelijk geleefd hebben, getekend door Pieter Barbiers en in prent gebracht door Pieter Langendijk. Swarte Klaas is ook op een prent van de Nieuwe Stadsschouwburg aan het Leidseplein te zien, uitgegeven in 1775. Over de herkomst en identiteit van Klaas is nog weinig bekend. Misschien was hij een afgezwaaide zeeman, die op zee zijn benen verloren was. Zoals de zwarte jongen Anthony, die zijn beide onderbenen verloor tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

Beladen met tabak, verfhout, pokhout, huiden en suiker vertrok het schip Sally van kapitein Thomas Hook op 21 juni 1777 van het Deens West-Indische eiland St. Thomas (nu U.S. Virgin Islands) met als bestemming Amsterdam. Het schip was oorspronkelijk vertrokken uit de havenstad Charleston in South Carolina, één van de 'Dertien Koloniën' die zich een jaar eerder, op 4 juli 1776, onafhankelijk hadden verklaard. Een schip dus dat door de Engelsen als vijandig kon worden gezien en daardoor extra risico liep om gekaapt te worden. En dat gebeurde dan ook.

Een maand na het vertrek uit St Thomas, op 21 juli, komt de Sally op '48 graden en 40 minuten noorderbreedte en 16 graden westerlengte' een vloot van dertien proviandschepen uit het Ierse Cork tegen, de vloot was onderweg naar New York. New York was na het uitroepen van de onafhankelijkheid veroverd door de Britten. Het schip werd prijsgemaakt en de bemanning verdeeld over verschillende schepenen. De Sally werd bemand met bemanningsleden van de Britse vloot. Kapitein Thomas Hook, werd samen met Anthony, de zwarte jongen, en één van zijn matrozen aan boord gebracht van het admiraalschip The Swan, van Capt Meadows uit Liverpool.

5 oktober 1777 arriveerde de vloot, met de Sally, in New York, waar de kapitein en zijn bemanning werden verhoord aan boord van een Brits schip. Na de verhoren mocht kapitein Hook aan land gaan, de overige bemanningsleden bleven voorlopig gevangen op verschillende oorlogsschepen, waar vooral Anthony het zeer zwaar te verduren had. Anthony was aan boord van The Swan al ziek geworden en werd ook op de rede van New York heel slecht behandeld, waardoor zijn ziekte alleen maar erger werd.

''beide beenen van de genoemde zwarte jongen [...] bevroren zijnde geweest, en niet weder hersteld kunnende worden''

Begin november, terwijl het in New York vroor dat het kraakte, werd Anthony 'op een scheepsladder en alleen met zijn hangmat gedekt' aan land gebracht en voor de deur van het logement van kapitein Hook neergelegd. Anthony was er ernstig aan toe, en werd door Hook naar een hospitaal gebracht. Daar kwam men al snel tot de conclusie dat de 'beide beenen van de […] zwarte jongen, door de […] slegte handelwijze van de Engelsche, bevroren zijnde geest, en niet weder hersteld kunnende worden'. Zijn benen moesten 'beneden de kuit afgezet' worden door een chirurgijn, geamputeerd dus. Anthony overleefde de behandeling, maar moest het net als Swarte Klaas verder zien te redden zonder onderbenen.

In december oordeelde het admiraliteitshof in New York dat het schip ten onrechte was opgebracht en dat schip en lading moesten worden vrijgegeven. De Sally bleek in slechte toestand te verkeren. Hook kreeg slechts twee bemanningsleden terug, de rest van 'het volk', zoals de bemanning vaak genoemd wordt, bleef achter in New York. Ook 'de zwarte jongen Anthony zonder voeten' ging niet mee naar Amsterdam 'zijnde van geen nut en niet meer waardigh'.

Wat zou er van Antony geworden zijn? Was er iemand die zich nog om deze jongen bekommerde? Misschien kon hij, net als Klaas in Amsterdam, niets anders doen dan hopen op een aalmoes van voorbijgangers.

Met dank aan Alle Akten vrijwilliger HJB

Tags

18e eeuwZeeliedenScheepsverklaringNew York
Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen