Geen overbodig testament

Historische datum 11 september 1636

Op elf september 1636 zitten Hendrick de Foreest en Geertruijd van Bornstra bij notaris Bosch om hun testament op te laten tekenen. Hendrick gaat naar Nieuw Amsterdam en laat voor vertrek nog vastleggen wat er moet gebeuren met de gezamenlijke bezittingen - want die hadden ze! - bij eventuele ongelukken.

Aangezien het stel geen kinderen had, lieten zij in eerste instantie alles na aan de langstlevende van hen beiden. Mocht ook de tweede van de testanten komen te overlijden, dan gingen alle bezittingen naar de ouders.

Na hun gang naar de notaris, nam Hendrick de boot naar de Nieuw Nederlandse kolonie. Het optekenen van een testament bleek geen overbodige luxe: nog geen jaar nadat het echtpaar dat had gedaan, kwam Hendrick de Foreest om het leven. Hij liet dus al zijn bezittingen, waaronder een grote tabaksplantage in de kolonie, na aan zijn vrouw in Amsterdam. Geertruijd had niet veel aan die plantage als ze in haar eentje in Amsterdam verbleef. Daarom ging ze op zoek naar een nieuwe echtgenoot die voor haar de tabaksplantage kon overnemen.

'Hendrick de Foreest van Lijden (soo hij verclaerde) ende Geertruijt van Bornstra, echteluijden mij bekent'

Die nieuwe echtgenoot vond ze al zeer snel. Eind 1638 nam Andries Hudde, een enigszins mislukte vastgoedhandelaar, de boot van Nieuw Amsterdam naar de moederstad om in het huwelijk te treden met Geertruijd van Bornstra. Het volgende jaar zet het pasgetrouwde stel voet op Nieuw Nederlandse bodem, alwaar Hudde dus een nieuwe tabaksplantage aan zijn eigendommen toe mag voegen. Ook dit ging niet zonder slag of stoot. In de tijd dat Hudde in Amsterdam verbleef, had ene Jan de la Montagne, de zwager van Geertruijd, stiekem een deel van de plantage ingenomen. Het conflict leidde tot een familieruzie die pas in oktober 1640 voor de gerechtelijke autoriteiten in Nieuw-Amsterdam werd opgelost.

Tags

17e eeuwJan BoschTestamentNieuw AmsterdamNew York
Deel artikel

     
Geplaatst op

5 september 2016
Auteur

Redactie
Bron

   Akte van ondertrouw
Tags

17e eeuwJan BoschTestamentNieuw AmsterdamNew York
Gerelateerd

Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen