Een recept voor liefde

Notaris Laurens Lamberti

Op 16 oktober 1629 verschenen Hendrick Jacobssen Coppit en Cecilia Prinsen voor notaris Laurens Lamberti. Het echtpaar van middelbare leeftijd behoorde tot de gegoede burgerij van Amsterdam en wilde graag hun testament aan laten passen.

Daar was ook alle reden toe: het echtpaar Coppit was dankzij de succesvolle handelsactiviteiten van manlief welgesteld en had drie minderjarige dochters die binnen enkele jaren huwbare leeftijd bereikten: Oopjen, Catrijntjen en Aeltjen. Het testament bevat veelal algemene bepalingen aangaande de voogdij en executie van het testament, maar bevat ook een interessante toevoeging. Vader en moeder Coppit stelden dat al mochten uit toekomstige huwelijken van hun kinderen geen nakomelingen voortkomen:

"In sulcken gevalle hebben sij testateuren elck recip vore ende aen wedersijden uijt reijne liefde ende conjugale affectie tot hare eenige ende universale erffgename geinstutueert ende genomineert zoo zij institueerden ende nomineerden mits desen den langstlevenden van hun beijden."

Goed voorbeeld doet volgen, want vier jaar na het opmaken van het testament trad de inmiddels meerjarige oudste dochter Oopjen in het huwelijk met Marten Soolmans. Het huwelijk was uit liefde ontstaan blijkens onder meer de schilderijen die het kersverse bruidspaar in 1634 van zichzelf liet vervaardigen door Rembrandt. Recentelijk werd dit paar 'ten voeten uit' door het Rijksmuseum en het Louvre aangekocht.

In 1635 overleed vader Hendrick Jacobssen Coppit, waarna het testament in werking trad. Of de afhandeling van het testament net zo liefelijk ging als de wijze waarop het werd vastgesteld, vermeldt dit document echter niet.

Tags

17e eeuw
Deel artikel

     
Geplaatst op

31 januari 2017
Auteur

Redactie
Bron

   Testament in Archiefbank
Tags

17e eeuw
Gerelateerd

Externe link

   Stuk: Twee Conterfijsels
Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen