Vondsten #2


Verse waar! Wat is er zoal ontdekt door de deelnemers van VeleHanden? Met dit keer: bouwbestekken, beroemde investeerders op een Deens-Caribisch eiland, een patriottisch complot en een uit de hand gelopen vechtpartij omdat de bezoeker van een begrafenis in een koffiekan watert.

Het hoofd van de Prins

P. Breevoort meldde de spannende vondst van een patriottisch complot, waarin de Franse kapper Jean Hutin een bijzondere rol zou hebben gespeeld. Soldaten uit het regiment Oranje Nassau verklaren over het ronselen van soldaten voor het Franse leger en een complot om met 1200 man de wacht op de Dam te overvallen en in de Nieuwe Kerk op te sluiten. Het wordt net als in Parijs en het hoofd van de prins zal op een piek rondgedragen worden, zo belooft Hutin (1794).

We vonden ook nog de boedelinventaris van de inmiddels gedetineerde, en een kwitantie van na de intocht van de Fransen toen hij uit de boeien werd bevrijd en meteen een dansje kon maken rond de Vrijheidsboom op de Dam. Wat is toch het verhaal achter deze mysterieuze kapper?

Bouwlust

Anne Mieke Diepersloot stuitte op dit gedetailleerde bouwplan voor een houten huis op het erf op de hoek van de Bloemstraat en de Prinsengracht en diezelfde dag op nog een overeenkomst voor een nieuw huis voor de hoedemaker Maurits Pieters aan de Lauwerierstraat; met wenteltrappen, schoorstenen en 'groene ende geele tuijmelaers (vloertegels?)' en al (1615).

Over zee

BMH vond de bijzondere oprichtingsakte van een negotiatiefonds voor het Deens-Caribische eiland St-Croix, met als inschrijvers Willem V én de familie van de notaris; lees het artikel voor meer details. (1770)

Quinten deelde het verhaal van de 'zwarte jonge genaamd Gewan Pedro', die als passagier naar Curacao vervoerd moest worden en daar overgedragen aan David Cardozo en Zonen. De kapitein en reders van het schip wensten niet aansprakelijk te zijn in het geval van 'eenig ongemak' of 'weggeraken' (1750).

Afspraak is afspraak

Anne Mieke Diepersloot trof ook de Zeeuwse rederijker Samuel Bollaert, die met zijn zoon vanuit Middelburg was gekomen om bij een Amsterdamse notaris een contract vast te leggen. Hij tekent om Samuel jr. aan te nemen als boekbindersleerling en hem daarbij 80 gulden per jaar te betalen - mits, ook dat moest zwart op wit, zoonlief uitblinkt in 'getrouwicheijt'. (1639)

Testament in een boek

Desi vond tussen alle testamenten een wat ongebruikelijker exemplaar, in een boedelinventaris: opgekrabbeld door Luitenant Colonel Nicolaas de Schmeling, op een schutblad van een kleine zakalmanak met een gouden bandje; de Calendrier Historique et Astronomique pour l'année 1746 a Bruxelles om precies te zijn. Werd hij bang op het slagveld en was dit het eerste dat hij te pakken kon krijgen? (1749)

Rouwbetoon

Ellen Ruijter werd verrast door de getuigenverklaring over de nazit van de begrafenis van Jan Bakker in de Noorderkerk. Er ontstaat daar slaande ruzie als één van de gasten in de koffiekan blijkt te hebben gewaterd. En ja, alle aanwezigen moesten dit ernstige gebeuren onder ede herhalen voor de schepenen. (1759)

Tragisch einde

Als laatste nog een ontroerende verklaring over de dood van de mulat François, knecht op de Fluwelen Burgwal (Oudezijds Voorburgwal). Hij komt de meid Lijsje tegemoet op de trap en omhelst haar nog een keer op 'buitengemeene en droevige wijze'. Als de bel gaat moet zij hem alleen laten om de deur open te doen. François wordt door de bezoeker gevonden met een gapende wond in zijn hals en een scheermes in zijn hand. (1795)

'D´r zijn zo van die actes waarvan je denkt "Ach, arme jongen" en hoe zou het nou afgelopen zijn...'

Zelf ontdekken? Kijk op http://alleamsterdamseakten.nl/doemee/en meld je aan op VeleHanden.

Deel artikel

     
Geplaatst op

22 februari 2017
Auteur

Redactie
Gerelateerd

Deel artikel

     
   Gerelateerde artikelen