Salomon 
Dorper

Notaris van 1735 - 1784

Aantal akten 51.172  | Status project Klaar

De uit Moskou afkomstige Salomon Dorper was de eerste telg van een florerende Amsterdamse notarisfamilie. Salomon produceerde in een halve eeuw niet minder dan tweehonderd protocollen; zijn klanten kwamen overal vandaan. Over Salomon en zijn familie weten we echter maar weinig.
Rokin (bij de beurs) +1
  Bekijk alle locaties

Salomon Dorper trok bij zijn aanstelling in 1735 in bij Abraham Tzeeuwen (notaris van 1706 - 1766), in een kantoor bij de Beurs. Een gegarandeerd succesvolle locatie, aangezien daar natuurlijk veel kooplieden bijeenkwamen. Dorper zou er zijn hele werkzame leven blijven, ook nadat Tzeeuwen in 1739 vertrok naar de Keizersgracht.

De zaken liepen goed voor Salomon Dorper en in 1781 had hij naast zijn kantoor bij de Beurs ook een huis aan de Keizersgracht (nu: nr. 246). Dit huis zou in de familie blijven tot 1880, al kozen zijn zoon en kleinzoon voor andere locaties voor hun notarispraktijk.

De klanten lijken vooral kooplieden. Ook zijn Russische achtergrond spreekt uit de akten. Albertus Seba, apotheker en hofleverancier van 'rariteiten' aan Peter de Grote. Wat deed die bij de notaris? En wat was Dorpers rol bij het laden van 'de Vrouw Maria'? Dat schip verging in 1771 op weg naar Catharina de Grote. De lading bevatte waardevolle schilderijen voor aan het Russische hof.

Veel verhalen dus uit 'het oosten', maar ook uit de westelijke koloniën kunnen we akten verwachten: wisselprotesten, scheepsverklaringen over slavenhandel en kapingen, ...

Verhalen uit de akten van deze notaris

Tweemaal gekaapt 

In 1759 legde de Zweedse schipper Matthijs Maouw met enkele bemanningsleden een verklaring af over zijn laatste reis van Sint Maarten naar Amsterdam. Tijdens deze reis van het schip de Herstelder twee maal gekaapt. Hoe dat afliep? Lees het hier.
Lees meer  

Een Noors pension in de Ridderstraat 

In 1748 trouwde de Noorse Rachel Theunis in Amsterdam met de circa veertig jaar oudere Noor Govert Cornelisse Veltbus. Beiden waren afkomstig uit Kristiansand en woonden in Amsterdam in de Ridderstraat. Nadat ze weduwe werd van Veltbus trouwde ze no...
Lees meer  

Locatie(s) Salomon Dorper

Rokin (bij de beurs)
1735 - 1784
Keizersgracht 246
1781 - 1784