David 
Doornick

Notaris van 1645 - 1678

Status project Lopend

David Doornick komt uit een onvervalste notarisclan. Zijn opa David Mostart kwam uit Antwerpen en werd in 1590 in Amsterdam aangesteld, zijn twee neven Mostart waren notaris, en Doornick I gaf het stokje weer door aan David Doornick II.
Nieuwendijk +2
  Bekijk alle locaties

Doornick hield gescheiden protocollen voor testamenten, huwelijkse voorwaarden en boedelinventarissen. Wat zal er uit zijn overige protocollen komen?

Verhalen uit de akten van deze notaris

Twee onbekende portretten van Jan Lievens 

Op 8 november 1669 verschenen echtelieden Timon Veeneman en Helena Wijbrants voor notaris David Doornick om hun testament op te laten maken. Hierin worden enkele schilderijen genoemd waarvan één vermelding in het bijzonder opvalt: ‘de Conterfaijtsel...
Lees meer  

Locatie(s) David Doornick

Nieuwendijk
1646
Nieuwezijds Voorburgwal
1653
Singel, tussen Nieuwendijk en Raadhuisstraat
1674 - 1678