Cornelis 
Staal

Notaris van 1749 - 1753

Aantal akten 1.044  | Status project Klaar

Als secretaris van de Hoofdofficier tekende Staal vooral getuigenissen op van dronkenschappen, vechtpartijen, illegale handeltjes, burenruzies en allerlei onzedelijk gedrag in het Amsterdam van halverwege de achttiende eeuw.
Herengracht tussen ...  +1
  Bekijk alle locaties
Verhalen uit de akten van deze notaris

Wat een smaedt moet ik om u lijden 

'Onder het storten van traenen' bekende dienstmeid Anna Beulders aan haar werkgevers dat zij zwanger was en daarom de afgelopen tijd zo moe en bleek had gezien. Dit was vrij ernstig, als weduwe was dit kind overduidelijk buitenechtelijk verwekt. Maa...
Lees meer  

Van wie is de straat? 

Van wie zijn straten, stegen, markten en gangen? Voor het onderzoeksproject 'Freedom of the Streets. Gender and Urban Space in Europe and Asia 1600-1850' is het Amsterdamse notarieel van onschatbare waarde. Een gastbijdrage van Bob Pierik van de U...
Lees meer  

Bijtende honden en een dronken soldaat 

Het stikte van de honden in achttiende-eeuws Amsterdam, dat blijkt uit getekende stadsgezichten uit die tijd en ook uit de notariële archieven.
Lees meer  

Stinkende vis 

Nadat de Keurmeester van haring en zoute vis weigerde om een vaatje zuur ruikende zoute vis goed te keuren, wordt een vishandelaar zo kwaad dat hij de keurmeester een flinke klap 'op de tronie' geeft.
Lees meer  

Molenaarsruzie 

Molenaarsknecht Hendrik Grijstob van molen de Gooijer - nu, in een wat modernere molen, Brouwerij het IJ - legt een verklaring af over zijn wat agressieve collega.
Lees meer  

Een gevaar in het verkeer 

Ook in de achttiende eeuw gebeurden regelmatig verkeersongelukken, vooral met koetsen, waarbij bestuurder of omstander gewond raakte.
Lees meer  

Verboden boek 

Ook in de 'verlichte' Republiek der Zeven Provinciën waren er grenzen. Notaris Cornelis Staal krijgt een verboden boek in handen en verzegelt het.
Lees meer  

Niet-zo-heerlijk avondje 

De pakjesavond van de bewoners van de Haarlemmerdijk verliep waarschijnlijk niet helemaal volgens plan. Een groep onruststokers lijkt het speciaal op Sint-Nicolaaslekkernijen te hebben gemunt.
Lees meer  

Locatie(s) Cornelis Staal

Herengracht tussen Raadhuisstraat en Leidsestraat
1750
Keizersgracht tussen Leidsestraat en Amstel
1751-1754